Zapraszamy w godzinach Pn - PT: 7.00 - 18.00, Sb: 7.00 - 14.00
Masz pytania? Zadzwoń!
tel. 44 714 - 53 - 39
Dekoral Chlorokauczuk Strong

Wykończenie: połysk
Pojemność: 0,9 L, 5L, 10 L
Wydajność: 10 m²/L
Czas schnięcia: druga warstwa po 1 h lub 72 h

Emalia przeznaczona do nawierzchniowego, ochronnego malowania i renowacji podłoży stalowych, żeliwnych, betonowych oraz tynków cementowo-wapiennych po uprzednim zagruntowaniu (nienarażonych na nadmierne ścieranie) użytkowanych na zewnątrz pomieszczeń.

 • do 10 lat ochrony antykorozyjnej (trwałość określona zgodnie z normą EN ISO 12944-5; dotyczy ochrony podłoży pionowych przy zastosowaniu min. 2 warstw i nakładzie 80 µm na każdą warstwę)
 • odporna na uderzenia i zarysowania
 • 2w1 gruntoemalia
 • trwały wysoki połysk
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża

 • Powierzchnia stalowa i żeliwna przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od rdzy i ognisk korozji, kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń mechanicznych. Powierzchnię należy czyścić dopóki nie nabierze metalicznego połysku. Do odtłuszczania zaleca się zastosować rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych  i poliwinylowych ogólnego stosowania.  
 • Powierzchnie betonowe i tynki cementowo-wapienne po wysezonowaniu (4 tygodnie) zagruntuj Akrogruntem marki Dekoral. 
 • Przy renowacji wymalowań, stare powłoki, uprzednio pomalowane emalią chlorokauczukową, zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane. Ubytki powłoki zabezpiecz Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.
Malowanie
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice  w kolorze oraz stopniu połysku finalnej powłoki. 
 • W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej na podłożach niezagruntowanych nakładaj min.  2 warstwy. W przypadku natrysku pneumatycznego nakładaj min. 3 warstwy. 
 • Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność. 
 • Przy malowaniach renowacyjnych, bez śladów korozji dopuszczalna 1 warstwa emalii.
 • Przy aplikacji za pomocą pędzla następną warstwę nakładaj w czasie do 1 h („mokro na mokro”) lub po co najmniej 72 h. Nie zaleca się dokonywania poprawek w czasie pomiędzy 1 h a 72 h od momentu nałożenia ostatniej warstwy. 
 • W przypadku występowania ognisk korozji trudnych do usunięcia zastosuj Podkład Antykorozyjny marki Dekoral.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem. 
Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10 0C do +25 0C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25 0C może prowadzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 30C. 
 • Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy. 
 • Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10 0C do +25 0C. 
 • Do malowania niewielkich powierzchni zaleca się aplikację natryskiem pneumatycznym.
 • Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną,  w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów  z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą.
 • Farby w różnych kolorach mogą być mieszane ze sobą w celu uzyskania innego koloru. 
 • W okresie eksploatacji powłoka utworzona z emalii chlorokauczukowej będzie ulegać stopniowemu starzeniu (stopniowe obniżanie się połysku, rozjaśnianie oraz blaknięcie koloru, kredowanie powłoki), co jest zjawiskiem naturalnym. Proces ten będzie przebiegał z różną intensywnością, zależną od środowiska eksploatacji. Nie obniża to własności antykorozyjnych eksploatowanej powłoki. 
 • Emalii chlorokauczukowej nie zaleca się stosować do renowacji powierzchni pomalowanych farbami innymi niż wskazane przez producenta. 
 • Producent wyrobu nie odpowiada za jakość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej karcie.   
 • Do 10 lat ochrony: 
  • Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża metalowe (wg. PN EN-ISO 12944-4 oraz  ISO 8501-1, stopień 3).
  • Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym  i niezawilgoconym. Przy stopniu korozyjności środowiska do C3, wg. normy ISO 12944-5.
  • Zalecane min. 2 warstwy przy grubości powłoki na sucho od 120 do 160 µm.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl

P.H.U. TRAK Anna Bujanowska
ul. 3-go Maja 1b
95-040 Koluszki

dodatkowy wjazd od ulicy Mickiewicza 1A

 

tel: (44) 714-53-39
fax: (44) 714-53-39
e-mail: bujanowska2@o2.pl

Zapraszamy w godzinach:
Pn-Pt: 07.00 - 18.00
Sob: 07.00 - 14.00