Zapraszamy w godzinach Pn - PT: 7.00 - 18.00, Sb: 7.00 - 14.00
Masz pytania? Zadzwoń!
tel. 44 714 - 53 - 39
Megaron ��MIG B-1 Gotowa zaprawa szpachlowa

Produkt przeznaczony jest do wygładzania powierzchni ścian
i sufitów wewnątrz budynków. Tworzy trwałe podłoże pod
powłoki malarskie i tapety. ŚMIG B-1 można stosować na
wszelkie mineralne podłoża budowlane oraz stare powłoki
malarskie – w tym również na farbę olejną i emulsyjną
- o ile podłoże jest trwałe, czyste i suche.

Komfort pracy
Główną zaletą produktu jest gotowość do natychmiastowego
zastosowania po otwarciu opakowania. ŚMIG B-1 zaleca się
używać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów
przygotowawczych. Drugą ważną zaletą jest możliwość
przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie.
Po zakończeniu pracy wiadro należy zamknąć,
a po kolejnym otwarciu produkt można używać ponownie.

- Elastyczność
Gładź ŚMIG B-1 po wyschnięciu i związaniu ma wysoką
elastyczność i odporność na spękania, co zapewnia
łańcuchowa budowa spoiwa polimerowego, która tworzy
w strukturze produktu elastyczną sieć powiązań.
UWAGA: Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność
i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym
wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania.

- Tiksotropowa konsystencja
ŚMIG B-1 ma właściwości tiksotropowe, co oznacza
iż podczas wygładzania lub mieszania staje się rzadszy.
Cecha ta, w początkowej fazie pracy ułatwia nakładanie
pierwszej, grubszej warstwy, gdy zaprawa jest gęsta,
natomiast w dalszym etapie pracy ułatwia wygładzenie,
gdy zaprawa staje się rzadsza. Po ustaniu oddziaływania
sił mechanicznych na zaprawę, jej konsystencja wraca
po pewnym czasie do stanu pierwotnego.

- Wygładzenie bez zapylenia
Staranne wykończenie mokrej warstwy gładzi ŚMIGA B-1
pozwala nadać powierzchni jakość lustrzanego połysku.
Właściwość ta wykorzystywana jest do bezpyłowego
wygładzania, gdy zachodzi konieczność remontowania
użytkowanych lokali i ochrony zastanego tam wyposażenia
przed zapyleniem (więcej w części "Technologia pracy").

- Wysoka przyczepność bez gruntowania
Przyczepność do podłoża ŚMIGA B-1 znacznie przewyższa
wymagania normy. Jeżeli podłoże jest czyste, suche i spójne
zabieg gruntowania nie jest potrzebny, a w przypadku
niesprawdzonych gruntów może być nawet szkodliwy (więcej
w części "Przygotowanie podłoża").

- Grubość warstwy do 3 mm
Gładź ŚMIG B-1 można jednorazowo nakładać do 3 mm
grubości. W przypadku zastosowania grubszych warstw
po wyschnięciu mogą pojawić się spękania powierzchni.

- Czas wiązania i wysychania
Czas wiązania i wysychania uzależniony jest od tempa
odparowania wody z zaprawy. W przypadku warstwy o
grubości 1mm, w warunkach +20°C i dobrego przewietrzania,
zaprawa wysycha i wiąże w ciągu 1-2 godzin. W takich
samych warunkach warstwa o grubości 3 mm wysycha i wiąże
ok. 10 godzin. Niższa temperatura otoczenia, podwyższona
wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania
i wysychania zaprawy.
UWAGA: W temperaturze poniżej +10°C proces wiązania nie
zachodzi w ogóle. Pomimo odparowania wody z zaprawy nie
następuje usieciowienie polimeru, a w konsekwencji produkt
nie uzyskuje wewnętrznej spójności i trwałości.

- Kolor
Zaprawa ŚMIG B-1 w stanie mokrym ma kolor szary.
Po wyschnięciu i związaniu gotowa gładź staje się jasno-szara.

P.H.U. TRAK Anna Bujanowska
ul. 3-go Maja 1b
95-040 Koluszki

dodatkowy wjazd od ulicy Mickiewicza 1A

 

tel: (44) 714-53-39
fax: (44) 714-53-39
e-mail: bujanowska2@o2.pl

Zapraszamy w godzinach:
Pn-Pt: 07.00 - 18.00
Sob: 07.00 - 14.00